Çalışma Şartları

 1. Verilecek çeviri hizmetine ilişkin müşteri ile çalışma koşullarını esas alan bir sözleşme imzalanır.
 2. Çevirmenler sözlü çeviri sırasında hiçbir şekilde, yazılı çeviri de dahil olmak üzere, sözleşmede öngörülmeyen bir görevi üstlenmeye zorlanamazlar.
 3. Çevirmenlerin tek başlarına çeviri yapabilecekleri süre en fazla 1 saat olduğundan toplantının süresine bakılmaksızın, 1 saati aşan her işte mutlaka 2 çevirmen kullanılır. Çevirmenler üzerinde anlaşmaya varılmış olan saatlerin dışında çeviri yapmaya zorlanamaz. Toplamda 6 saati aşan her toplantıya üçüncü bir çevirmen katılır. Çevirmenler toplantı sırasında kendi aralarında belirledikleri sürelerde dönüşümlü olarak çeviri yapar.
 4. Çevirmenler öğle yemeği ve dinlenme aralarında çeviri yapmaya zorlanamaz. Çeviri ekibi kısa bir süre için de olsa ayrı ayrı çeviri yapmaya zorlanamaz.
 5. Ardıl çeviri işlerinde toplantının türüne ve süresine göre tek çevirmen kullanılabilir. Çevirmen sayısı işin niteliklerine göre belirlenir ve 4. maddede belirtilen kurallar ardıl çeviri hizmetinde de geçerlidir.
 6. Eşlik çevirisi işlerinde de yukarıdaki maddelerde belirtilen kurallar geçerlidir. Çalışma şartlarına göre gerekirse ikinci bir çevirmen görevlendirileceği unutulmamalıdır.
 7. Çevirmenler eksik/fazla ya da yanlış çeviri yapmaya zorlanamaz.
 8. Sözleşmesi yapılan işin programı, çevirmenlere yardımcı olacak kaynaklar ve varsa konuşma metinleri, Power Point sunumlar vb. materyallerin toplantıdan önce gönderilmesi talep edilir.
 9. Saatlik çeviri ücreti uygulaması yoktur.
 10. Çok salonlu toplantılarda kabin koordinatörü kullanılır.
 11. Şehir dışında gerçekleştirilecek toplantılar için çevirmen(ler)in ulaşım, konaklama ve iaşe masrafları talep edilir. Ulaşımlar mümkün olan her yere uçak ile sağlanır. Konaklamalar kongre otelinde ve single odalarda olmak zorundadır. Bunun dışında çevirmenlerin gidilen şehirdeki havaalanı – otel arası transferleri de müşteri tarafından karşılanır.
  Yurt dışındaki toplantılarda çevirmen(ler) in tüm ulaşım konaklama ve iaşe masraflarının yanında vize işlemleri müşteri tarafından tamamlanarak vize, yurt dışı çıkış harçları vb. tüm masraflar da müşteri tarafından karşılanır. Ayrıca yurt dışı toplantılarda, çeviri yapılmayan ancak yolda geçen günler için günlük harcırah talep edilir.
 12. Çevirmenlerin simultane çeviri hizmeti verebilmesi için gerekli olan zorunlu ekipmanlar müşteri tarafından sorunsuz çalışır biçimde temin edilmelidir. Kabin, konuşmacının, kürsünün ve perdenin çevirmenler tarafından rahatlıkla görülebileceği uzaklıkta ve konum da kurulmalıdır. Çevirmenler kabinlerin ve teknik ekipmanın çeviri yapmaya uygun olmadığı durumlarda çalışmaya zorlanamaz
 13. Simültane çeviri kabininden ses kaydı alınması belirli şartlara tabidir. Öncelikle ses kaydı yapılacağının sözleşme aşamasında belirtilmesi ve sözleşmeye eklenmesi gerekir. Bu ihtiyaç son anda ortaya çıktıysa, koordinatörümüze mutlaka haber verilmeli, çevirmenlerin onayı alınmalıdır. Toplantı sırasında çeviri kabininden ses kaydı alınması ve/veya alınan kayıtların yayınlanması telif ücretine tabidir.
 14. Yazılı ve sözlü çeviri işlerinin konu, kapsam ve bilgi içeriği hiçbir şekilde üçüncü taraflara ifşa edilmez ve kesinlikle gizli ve saklı tutulur. Ayrıca talep edilmesi halinde her türlü gizlilik anlaşması yapılır.
 15. Covid 19 önlemleri: Çevirmenlerin fiziksel olarak katıldıkları toplantılarda her çevirmen için ayrı bir kabin kurulmalı ya da en az iki metre mesafeyle çalışmasına imkan veren sessiz bir ortam hazırlanmalıdır. Çevirmenler aynı çeviri konsolu, bilgisayar, kulaklık vb. kullanmaya zorlanamazlar.

Ekipmanlar

TEKNİK SİSTEM

Zorunlu Ekipmanlar

Simultane Sistem

Ses Sistemi

Kulaklık

Tercüman Kabini (ISO Standartlarında)

Kabin içi ekran

Mikrofon (el, yaka, delege)

Teknik Hizmet


Opsiyonel Ekipmanlar

Ses Kayıt Cihazı

CD, DVD, Video Player

Projeksiyon Cihazı

Projeksiyon perdesi

Plazma Ekran

Dizüstü ve masaüstü bilgisayar